• Anasayfa
  • |
  • Dahilde İşleme İzni (DİR) Sözlü Beyan İşlemleri

Dahilde İşleme İzni (DİR) Sözlü Beyan İşlemleri

DİR Sözlü Beyan Sistemine Dahil Firmalar Listesi

İstanbul GTBM

Ege (İzmir)GTBM

Doğu Marmara (Kocaeli) GTBM

Orta Karadeniz (Samsun)GTBM

Doğu Karadeniz (Trabzon) GTBM

​Batı Akdeniz (Antalya) GTBM

Uludağ (Bursa) GTBM

Batı Marmara (Tekirdağ) GTBM

Doğu Akdeniz (Hatay) GTBM

2014/20 sayılı Genelge

Mülga T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce 17.09.2014 tarih ve 2014/20 sayılı "Dahilde İşleme İzni Sözlü Beyan" konulu Genelge yayımlanmıştır. 

Söz konusu Genelge ; Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında sözlü beyan formu ile beyan edilen ve ilgili Deniz Ticaret Odası tarafından Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine verilecek toplu teminat kapsamında yer alan seyrüsefer halinde bulunan gemilere ait parçaların (can salı, yangın tüpü vb.) Türkiye Gümrük Bölgesi'nde tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak olması durumunda yapılacak işlemleri açıklamaktadır.

Odamız üyelerinin DİR Sözlü Beyan Sistemi'ne dahil olması zorunlu olmayıp, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında Gümrük İdaresi'ne beyanname vererek ve teminatlarını kendi şirketleri adına Gümrük İdaresi Saymanlığı'na yatırarak özetle kendi imkanları ile münferit olarak Gümrük İdaresi'nden işlem yapabilmeleri mümkündür.

Odamız ile İstanbul, Ege, Doğu Marmara, Batı Marmara, Uludağ, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ile 17.09.2014 tarih ve 2014/20 sayılı Genelge kapsamında imzalanan protokoller neticesinde DİR Sözlü Beyan Sistemi devreye girmiştir . 

2014/20 sayılı Genelge kapsamında işlem yapmak isteyen Odamız üyelerinden öncelikle ;

-  Hangi bölge ya da bölgelerde sisteme dahil olmak istediklerini belirten imzalı kaşeli dilekçe

-  Firmanın son 3 yıllık bilançosu ve gelir tablosu,

-  Şirket ortaklarının adli sicil kayıtları

 Vergi ve SGK prim borcu olmadığına dair yazı

istenir. Gelen başvurunun incelenmesi ve ardından DİR Komitesi'nce firmanın sisteme girişine onay verilmesi üzerine  başvuru yapan üyelerimizden ; 

- Her bir bölge için 40.000 TL kesin ve süresiz teminat mektubu 

- Her bir bölge için 750 TL yıllık işlem ücreti 

- Odamızca hazırlanan sözleşmenin 2 nüsha her sayfasının imzalı ve kaşeli olarak imzalaması, istenmektedir.