Gemi Aidat İşlemleri

GEMİ AİDAT ÖDEME İŞLEMLERİ

LİMAN HİZMET ÜCRETİ:

5174 sayılı Kanunun 26. Maddesinin (s) fıkrasına göre “Türk veya yabancı bayraklı gemilere verilecek genel ve uluslararası sektörel hizmetler.” ve son paragrafında bildirilen “ Deniz Ticaret Odasınca Türk ve yabancı bayraklı gemilerden hizmet veya onay karşılığı alınacak ücretlerin, hizmet veya onaydan itibaren en geç on beş gün içinde ödenmesi gerekir.” hükmü gereği;

1) TÜRK BAYRAKLI GEMİLERDEN ALINACAK LİMAN HİZMET ÜCRET TARİFESİ

Odamız faaliyet alanı içerisindeki limanlara ve liman bölgesine; Yükleme/Boşaltma, Transit işlem veya Tamir, Bakım/Onarım, Sörvey, İkmal ve Beklemek amacıyla giren gemilerden, T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlenen Liman Çıkış Belgesine (LÇB) göre aşağıda belirtilen GROS TON aralığına göre Liman Hizmet Ücreti alınır.

​ LİMAN HİZMET ÜCRETİ TARİFESİ İçin Lütfen Tıklayınız…

MUAFİYET VE İSTİSNALAR 

a) BALIKÇI gemilerinden Liman Hizmet Ücreti alınmaz. 

b) T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca HİZMET gemisi olarak tanımlanan gemilerden Liman Hizmet Ücreti alınmaz.(Hizmet Gemisi altında yer alan gemi cinsleri WEB sitemizde yayınlanmaktadır.) 

c) Okul ve araştırma hizmeti yapan gemilerden, Liman Hizmet Ücreti alınmaz.

d) Personel değişimi için limana giren gemilerden, bu durumu T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınacak yazı ile belgelendirmeleri kaydıyla Liman Hizmet Ücreti alınmaz. 

e) Yolcu Gemisi, Kruvaziyer Tipi Yolcu Gemisi, Nehir/Deniz Tipi Yolcu Gemisi, (Katamaran Tipi) Yolcu Gemisi, Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Gemisi, Gezinti (Tenezzüh) Gemisi ve Yolcu Motoru gemilerden aynı yıl içinde aynı limanda 24 seferden sonraki seferlerde Liman Hizmet Ücreti alınmaz. 

f) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen kamuya ait gemilerden, Liman hizmet ücreti alınmaz.

g) 0 – 500 Gros Ton arasındaki Bunker Tankerlerden ilgili yılın ücretleri üzerinden Liman Hizmet Ücreti alınır. 

• Yukarıda belirtilen muafiyet ve istisnalar için; T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından veriler Liman Çıkış Belgesi (LÇB) verileri esas kabul edilir. 
•​ Türk Bayrak​lı gemilerden alınan Liman Hizmet ücreti, geminin limandan ayrıldığı tarihten itibaren 15 ( On beş ) gün içerisinde kendileri, temsilcileri veya acenteleri tarafından, ilgili liman bölgesindeki İMEAK DTO ’ya peşin olarak ödenmesi gerekmektedir.

​ LİMAN HİZMETİ BİLDİRİM FORMU (MIS05.F04) İçin Lütfen Tıklayınız…

2) YABANCI BAYRAKLI GEMİLERDEN ALINACAK LİMAN HİZMET ÜCRET TARİFESİ 

 Odamız faaliyet alanı içerisindeki limanlara ve liman bölgesine; Yükleme/Boşaltma, Transit işlem veya Tamir, Bakım/Onarım, Sörvey, İkmal ve Beklemek amacıyla giren gemilerden, T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlenen Liman Çıkış Belgesine (LÇB) göre aşağıda belirtilen GROS TON aralığına göre Liman Hizmet Ücreti alınır.

LİMAN HİZMET ÜCRETİ TARİFESİ İçin Lütfen Tıklayınız…

MUAFİYET VE İSTİSNALAR 

a) T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca HİZMET gemisi olarak tanımlanan gemilerden Liman Hizmet Ücreti alınmaz.(Hizmet Gemisi altında yer alan gemi cinsleri WEB sitemizde yayınlanmaktadır.)

b) Okul ve araştırma hizmeti yapan gemilerden, Liman Hizmet Ücreti alınmaz. 

c) Personel değişimi için limana giren gemilerden, bu durumu T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınacak yazı ile belgelendirmeleri kaydıyla Liman Hizmet Ücreti alınmaz. 

d) Yolcu Gemisi, Kruvaziyer Tipi Yolcu Gemisi, Nehir/Deniz Tipi Yolcu Gemisi, (Katamaran Tipi) Yolcu Gemisi, Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Gemisi, Gezinti (Tenezzüh) Gemisi ve Yolcu Motoru gemilerden aynı yıl içinde aynı limanda 24 seferden sonraki seferlerde Liman Hizmet Ücreti alınmaz. 

• Yukarıda belirtilen muafiyet ve istisnalar için; T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından veriler Liman Çıkış Belgesi (LÇB) verileri esas kabul edilir. 
• Yabancı Bayraklı gemilerden alınan Liman Hizmet Ücreti, geminin limandan ayrıldığı tarihten itibaren 15 ( On beş ) gün içerisinde Türkiye’deki ana acentesi tarafından, ilgili liman bölgesindeki İMEAK DTO ’ya peşin olarak ödenmesi gerekmektedir.

LİMAN HİZMETİ BİLDİRİM FORMU (MIS05.F04)  İçin Lütfen Tıklayınız…

NAVLUN ODA PAYI ÜCRETİ

 5174 sayılı Kanunun 26. Maddesinin son paragrafında yer alan “Türkiye limanlarında yük alan veya bu limanlara yük getiren ve Türkiye'de herhangi bir odaya kayıtlı olmayan yabancı bayraklı gemiler ile yabancı bir ülkede yerleşik gerçek veya tüzel kişi tacir tarafından işletilen Türk Bayraklı gemilerin Türk limanlarında Yükleme ve Boşaltmadan sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden, Kruvaziyer ve Yolcu gemilerinde GROS TONAJI üzerinden uluslararası uygulama göz önüne alınmak suretiyle, binde beşi geçmemek ve yıllık munzam aidat tavanını aşmamak kaydıyla Oda Yönetim Kurulunca teklif ve Oda Meclisince tespit edilecek orana göre hesap edilecek meblağ, geminin limandan ayrıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, kendileri, temsilcileri veya acenteleri tarafından ilgili liman bölgesindeki Deniz Ticaret Odasına veya bu oda teşkilâtının henüz kurulmadığı yerlerde, Ticaret veya Ticaret ve Sanayi Odasına ödenir.” hükmü gereği Nav​lun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır.

a) KONTEYNER VE RO-RO GEMİLERİ :

Türkiye limanlarından yük alan veya limanlara yük getiren Yabancı Bayraklı gemiler ile yabancılara kiralanmış Türk Bayraklı Konteyner ve Ro-Ro vb. Adet üzerinden taşımacılık yapan gemilerden YÜKLEME ve BOŞALTMA’ dan ayrı ayrı sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden;

-Binde beşi (‰ 5) geçmemek üzere; 

 -İthal ve ihraç yüklerinde 550 Amerikan Dolarını aşmamak, 

-Aynı geminin hem Yükleme hem de Boşaltmasının, aynı limanda aynı seferde ve aynı acente tarafından beyan edilmesi halinde 550 + 550 = 1.100 $ yerine 412,5 + 412,5 = 825 $ aşmamak kaydıyla Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır.

KONTEYNER NAVLUN BILDIRIM FORMU(MIS05.F05)  İçin Lütfen Tıklayınız…

b) KURU YÜK, SIVI YÜK VE DÖKME YÜK GEMİLERİ : 

Türkiye limanlarından yük alan veya limanlara yük getiren Yabancı Bayraklı ile yabancılara kiralanmış Türk Bayraklı Kuru yük, Sıvı yük ve Dökme yük taşıyan gemilerden, YÜKLEME ve BOŞALTMA’ dan ayrı ayrı sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden binde beşi (‰ 5) geçmemek üzere aşağıdaki tablolardaki oranlara göre Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır.

​​TAŞINAN YÜKÜN 
TON (MT) ARALIĞI​ ​
​​ÖDENECEK TAVAN 
ÜCRET TUTAR
0 20.00​​0 550$​
20.001​ 40.000​ 800$​
​40.001 60.000​ 1.050$​
60.001​ 100.000​ 1.300$​
​​100.001​ ​ ve YUKARISI 1.650$​​​


- Aynı geminin hem Yükleme hem de Boşaltmasının, aynı limanda, aynı seferde ve aynı acente tarafından beyan edilmesi halinde aşağıdaki tabloya göre indirimli Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır.

​​ ​​TAŞINAN YÜKÜN
TON (MT) ARALIĞI
​TAVAN 
ÜCRET
TUTARI
​İNDİRİMLİ ÖDENECEK
TAVAN ÜCRET TUTAR
​0 20.000​ (550+550)​ 825$​
​20.001 40.000​ (850+850)​ 1.200$​
​40.001 60.000​ (1.050+1.050)​ 1.575$​
​60.001 100.000​ (1.300+1.300)​ 1.950$​
​​ ​100.001 ve YUKARISI (1.650+1.650)​ 2.475$​

 

- Aynı acente tarafından aynı geminin, aynı seferinin aynı limandaki Yükleme ve Boşaltma işlemlerinin farklı tonaj olması halinde, indirim tutarı yüksek tonaj aralığı dikkate alınarak uygulanacaktır.

NAVLUN BILDIRIM FORMU (MIS05.F03)  İçin Lütfen Tıklayınız...

c) YOLCU VE KRUVAZİYER GEMİLERİ :

Türkiye limanlarına uğrak yapan tüm Yabancı Bayraklı ile yabancılara kiralanmış Türk bayraklı Yolcu Gemisi, Kruvaziyer Tipi Yolcu Gemisi, Nehir/Deniz Tipi Yolcu Gemisi, (Katamaran Tipi) Yolcu Gemisi, Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Gemisi, Gezinti (Tenezzüh) Gemisi ve Yolcu Motoru gemilerinden, her uğrak başına aşağıda belirtilen gros tonajı üzerinden Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır.

GEMİ GROS TON ARALIĞI ÖDENECEK TUTAR
0 5.000 ücretsiz​
5.001 20.000 50$​
​20.001 30.000​ 100$​
30.001​ 50.000 150$​
​50.001 100.000 200$​
​​100.001​ ​ ve YUKARISI 250$​​​​

 Yolcu Gemisi, Kruvaziyer Tipi Yolcu Gemisi, Nehir/Deniz Tipi Yolcu Gemisi, (Katamaran Tipi) Yolcu Gemisi, Yüksek Hızlı Hafif Yolcu Gemisi, Gezinti (Tenezzüh) Gemisi ve Yolcu Motoru gemilerine uygulanan aynı yıl içinde aynı limanda 24 sefer sonrası istisnası Liman Hizmet Ücreti içindir, Navlun Hasılatı Oda Payı için geçerli değildir.

• Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti hesaplamaları için; T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından veriler Liman Çıkış Belgesi (LÇB) verileri esas kabul edilir. 

• Navlun Oda Payı tarifesinde bildirilen Dolar ücretleri; geminin hareket (kalkış) tarihindeki, T.C. Merkez Bankası ABD Doları döviz alış kurunun Türk Lirası karşılığı hesaplanarak ödenir. 

• Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti, geminin limandan ayrıldığı tarihten itibaren 15 ( On beş ) gün içerisinde ana acentesi ve varsa diğer acenteleri tarafından, ilgili liman bölgesindeki İMEAK DTO ’ya peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. ​

 YOLCU NAVLUN ODA PAYI BİLDİRİM FORMU (MIS05.F09)  İçin Lütfen Tıklayınız…

 

d) NAVLUN HASILATI ODA PAYI TARİFESİ UYGULAMA GENEL ESASLARI: 

1) Ana Acente Sorumluluğu: T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca bildirilen her Liman Çıkış Belgesi’ne (LÇB) ait Yükleme ve Boşaltma işlemlerinin ödemelerin nihai sorumluluğu Ana Acenteye aittir. Ana acente; diğer acentelerin kendi ödemelerini kendilerinin yapmasını ilgili acenteden talep edebilir. Diğer acentelerin yapmaları gereken ödemeleri yapmamasından ötürü Liman Çıkış Belgesi ile ilgili ödemesi gerçekleşmemiş Yükleme & Boşaltma işlemlerinin borç tahakkuku ana acenteye yapılacaktır. 

2) Beyan Düzeltmesi: T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Liman Çıkış Belgesi’nde yazılı Yükleme ve Boşaltma verileri ile üye acentelerin İMEAK DTO ’na yaptıkları beyanların farklı olması halinde, ana acente Liman Çıkış Belgesi nezdindeki verilerin düzeltilmesinden ve düzeltmenin İMEAK DTO ’ya bildiriminden ana acente sorumludur. 

3) Ecnebi ’den Ecnebiye : Liman Çıkış Belgesi verilerinde TRANSIT yük olarak belirtilmeyen fakat bir Ecnebi limandan başka bir Ecnebi limana taşınan yüklerin TRANSIT uygulama kapsamında Navlun Hasılatı Oda Payı muafiyetine tabi olabilmesi için liman gümrük idaresinden alınmış onaylı belgenin İMEAK DTO ’ya sunularak ilgili Yükleme ve Boşaltma işlemlerine muafiyet talep edilmesi ilgili ana acentenin sorumluluğundadır.

4) Transit Taşıma : Ecnebi limanlardan hareket eden ve nihai olarak ecnebi limana gidecek yüklerin herhangi bir nedenle bir Türk Limanında geçici olarak limana indirilmesi ve tekrar gemiye yüklenmesini ifade eder. Buna istinaden ecnebiden gelen yüklerin başka bir Türk limanına sevk edilmek üzere bir Türk limanına boşaltılması TRANSİT muafiyet kapsamında olmadığından bu taşımalara ait Yükleme ve Boşaltma işlemlerinde Navlun Hasılatı Oda Payı yükün indirildiği ilk limanda ana acentesi tarafından bildirimi yapılacaktır.

5) Resen Tahakkuk (Konteyner Gemisi Dışındaki Deniz Araçları için) : Liman Çıkış Belgesi verilerinde bildirilen geminin hareket tarihini takip eden ayın bitimine kadar Odamıza Navlun Hasılatı Oda Payı beyanı yapılmamış Yükleme ve Boşaltma işlemleri için; bu yılın ücret tarifesinde taşıma ağırlığına denk gelen kademenin Tavan Ücret tutarı, geminin ana acentesine Navlun Hasılatı Oda Payı olarak resen borç tahakkuku yapılacaktır.

6) Resen Tahakkuk (Konteyner Gemileri için) : Liman Çıkış Belgesi verilerinde bildirilen geminin hareket tarihini takip eden ayın bitimine kadar Odamıza Navlun Hasılatı Oda Payı beyanı yapılmamış konteyner Yükleme ve Boşaltma işlemleri için; Liman Çıkış Belgesi (LÇB) yazılı her bir konteyner adedine 5 $ (beş Amerikan Doları) Navlun Hasılatı Oda Payı geminin ana acentesine Resen borç tahakkuku yapılacaktır. Liman Çıkış Belgesi konteyner adedi 100 adet ve daha fazla ise Tavan Ücret tutarı, geminin ana acentesine Navlun Hasılatı Oda Payı olarak Resen borç tahakkuku yapılacaktır.

7) Bildirim ve Belgelendirme: İMEAK Deniz Ticaret Odası, gemi acentesi tarafından “Navlun Oda Payı Bildirim Formu” beyan edilen navlun taşıma bedelini tevsik edici belge talep edebilir.

8) Konteyner Yük Bildirim İşlemleri: Konteyner gemilerinde Ana Acente (Liman Çıkış Belgesinde görünen acente) kendi yüklerinin dışında diğer acentelere ait Yükleme/Boşaltma yük işlemleri için, geminin hareket tarihini takip eden 15 gün içinde, İMEAK DTO ’ya Ana Acentetarafından “Konteyner Yük Detayları Bildirim Formu”’nu doldurarak diğer acentelere ait Yükleme/Boşaltma yük miktarlarını beyan etmek zorundadır.

 KONTEYNER YÜK DETAYLARI BİLDİRİM FORMU (MIS05.F10)  İçin Lütfen Tıklayınız…