"PEMT 20" Toplantısı Hk.

Sayın Üyemiz
İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 30/01/2020 tarihli 1047 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen ilgi yazıda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ev sahipliğinde ve Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez’in teşrifleriyle 10 Şubat 2020 tarihinde Crown Plaza – İstanbul Asia’da “Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (PEMT20)” toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Bahse konu olan toplantıya ilişkin detaylı bilgilerin ilgi yazı ekinde olduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,                        

İsmet SALİHOĞLU                   

Genel Sekreter                       

116_356_pemt_20_toplant_s_hk.pdf