• Anasayfa
  • |
  • 16 Ocak 2020 Tarihli İhracat Genelgesi

16 Ocak 2020 Tarihli İhracat Genelgesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 04.02.2020 tarih ve 1177 sayılı yazıları ile, 31 Aralık 2019  tarih ve 30995 sayılı (5.Mükerrer) Resmi Gazete'de Türk Parası Kıymetini Korunması Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019-32/56) ‘nın yayınlandığı bildirilmektedir.

Sözkonusu Tebliğ değişikliği ile öne çıkan hususlar aşağıdadır.

1-      İhracat bedellerinin Türk Lirasına çevrilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.

2-      İhracat bedellerininTebliğ'de belirtilen şartlara göre Bankaya transfer edilmesi veya getirilmesi zorunluluğu kalıcı hale getirilmiştir.

3-      İhracat hesaplarının terkin edilmek suretiyle kapatılmasına ilişkin düzenlemede değişiklik yapılmıştır.

4-      Türk Parası üzerinden yapılan ihracat karşılığında döviz getirilmesi mümkün hale getirilmiştir.

5-      İhracat işlemlerine ait sözleşmelerde bedellerin tahsili için fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden fazla vade öngörülmesi durumunda, bedellerin vade bitiminden itibaren 90 gün içinde yurda getirilmesi zorunludur.

6-      Mücbir sebep hallerine ilave olarak haklı durum halleri ilave edilmiştir.

TOBB'den alınan yazı ile İhracat Genelgesi Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde "Genel" ve "Mevzuat Duyuruları" bölümlerinde yayımlanmaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                   

İsmet SALİHOĞLU              

Genel Sekreter                  

149_480_sirk_ler149.pdf 149_480_tobb_yaz_.pdf 149_480_ihracat_genelgesi_16012020.pdf