• Anasayfa
  • |
  • 2014/17 Sayılı Genelge'de Değişiklik

2014/17 Sayılı Genelge'de Değişiklik

İlgi : T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.12.2019 tarih ve 18723479-153.08 sayılı yazısı

İlgi yazı ile; T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan 18.07.2014 tarihli ve 2014/17 sayılı Genelge'nin "Deniz Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya Listesinin" yer aldığı 3 numaralı ekinin ekte yer aldığı şekilde değiştirildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla                   

İsmet SALİHOĞLU              

Genel Sekreter                

832_6835_2014_17_say_l_genelge_de_de_i_iklik.pdf