• Anasayfa
  • |
  • 2014/17 Sayılı Genelge'de Değişiklik

2014/17 Sayılı Genelge'de Değişiklik

İlgi : 04.12.2019 tarih ve 832 sayılı sirkülerimiz

İlgide belirtilen sirkülerimiz'de ; Odamızın T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne hitaplı 21.08.2019 tarih ve 3122 sayılı yazısına cevaben, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden alınan 2014/17 sayılı Genelgede Deniz Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya Listesinin 3 numaralı Ekinin değiştirildiği belirtilmekte olup, değişen kısımlar sarı renk ile belirtilmektedir.

Buna göre "Balast suyu arıtma üniteleri, Baca Gazı artıma cihazları, Seçici Katalitik İndirgeyicileri ve bunların tamamlayıcı aksam ve yedek parçaları listeye eklenmiştir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla                 

İsmet SALİHOĞLU            

Genel Sekreter              

 

867_6941_2014_17_say_l_genelge_de_de_i_iklik.pdf