• Anasayfa
  • |
  • 2020/9 Ve 2020/25 Sayılı ÜGD Tebliğlerine İlişkin Genelgeler

2020/9 Ve 2020/25 Sayılı ÜGD Tebliğlerine İlişkin Genelgeler

SAYIN ÜYEMİZ,
İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 17/01/2020 tarihli ve 601 sayılı yazısı

İlgi yazıda  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 02.012020 tarih ve 599 sayılı yazısına atfen, 2020/9 ve 2020/25 sayılı Üretim Girdisi Muafiyeti işlemlerinin uygulanma usul ve esaslarını belirleyen Genelgelerin yazıları ekinde gönderildiği bildirilmektedir. 

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                          

İsmet SALİHOĞLU                     

Genel Sekreter                         

90_297_2020_9_ve_2020_25_say_l_gd_tebli_lerine_ili_kin_genelgeler_2_101688.pdf