2020 Fuar Listesi Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi yazı ile 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar uyarınca sağlık turizmi, eğitim, bilişim, film, yayıncılık, yönetim danışmanlığı ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival ve film marketlerinde sağladıkları bireysel katılımların, "Bireysel Katılım Desteği" kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından desteklendiği bildirilmektedir. Söz konusu destek kapsamında; yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının Bakanlıkça ilan edilmiş olan organizasyonlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla iki temsilcilerinin ekonomi sınıfı ulaşım masraflarının desteklendiği bildirilmektedir. Katılım sağlanan etkinliğin "Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi (EK-31B)"nde yer alması zorunlu olup; söz konusu listenin mezkur Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nin ekinde yayımlandığı ve Bakanlığın resmi internet sayfasından ilan edildiği ifade edilmektedir.

İlgi yazıda devamla Bakanlık tarafından 2020 yılı için "Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi"nin oluşturulmasına yönelik bir çalışma başlatıldığı ve söz konusu çalışma kapsamında sektörel işbirliği kuruluşlarının konuya ilişkin önerileri ve değerlendirmelerine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Bu çerçevede, Bakanlığın resmi internet sayfasının "Destekler/Hizmetler Sektörü Destekleri/Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği/Bireysel Fuar Katılım Desteği" sekmesi altında yayımlanmakta olan 2018 ve 2019 yıllarına ait listelerin (EK-31B) gözden geçirilerek, üyelerimizin ilişkili olabileceği sektörlere yönelik olarak döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin artırılması bakımından söz konusu listeye eklenmesinde yarar görülen veya destek kapsamına alınmasının gerekli olmadığı değerlendirilen organizasyonlara ilişkin görüşlerinin Ek'te (EK-1) sunulan format kullanılarak en geç 4 Kasım 2019 tarihine kadar Ticaret Bakanlığına iletilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) (Ece ALGÜL, ece.algul@tobb.org.tr) gönderilmesi gerekmektedir.

Saygılarımla,                   

İsmet SALİHOĞLU             

Genel Sekreter                

758_3793_2020_fuar_listesi_hk.pdf