• Anasayfa
  • |
  • 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2016/35)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2019/39)

4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2016/35)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2019/39)

Sayın Üyemiz,

            Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2016/35)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2019/39)” 27 Eylül 2019 tarih ve 30901 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

            Bahse konu Tebliği değişikliği ile 13/8/2016 tarihli ve 29800 sayısı Resmi Gazete’ de yayımlanan 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ( Tebliğ No: 2016/35)’ in ;

            1- Çevirme Ağlarına ilişkin Yasakları düzenleyen 12 nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendi;

  1. a) Karasularımızda gırgır ağları ile kıyıdan itibaren 24 metre derinlikten sığ sularda avcılık yapılması yasaktır
  2. a) Karadeniz’ de 1 Eylül-15 Aralık tarihleri arasında kıyıdan itibaren 18 metre derinlikten, 16 Aralık-14 Nisan tarihleri arasında 24 metre derinlikten, diğer denizlerimizde ise dönem boyunca kıyıdan itibaren 24 metre derinlikten sığ sularda gırgır ile avcılık yapılması yasaktır.

şeklinde değiştirilmiştir.

            2- Çift Kabuklu Yumuşakça Avcılığını düzenleyen 27 maddesinin altıncı fıkrasının (ç) bendi;

                ç) Avcılığında kullanılan eleklerde , elek göz açıklığı 1,6 cm’den küçük olamaz.

               ç) El direci veya tırnaklarla toplanması halinde, işleme tesislerinde elekten geçirilerek, uzunluğu bu tebliğin 17 nci maddesindeki ölçüden küçük olanların avlandığı sulara iadesi zorunlu kılınmıştır.

şeklinde değiştirilmiş olup, aşağıdaki (d) fıkrası eklenmiştir.

  1. d) Karasularımızın Çanakkale ili Biga ilçesi sınırlarında kalan kısmında avcılığı yasaklanmıştır.

            3-Deniz Salyangozu ve Deniz Patlıcanı Avcılığını düzenleyen 28’ inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi;

              2) Avcılıkta kullanılacak alagarmaların ağız genişliği azami 3 4m, ağız derinliği azami 40 cm, torba boyu azami 1 1.5 m ve torba ağ göz açıklığı 72 mm olmalıdır.

şeklinde değiştirilmiş olup, aşağıdaki (e) fıkrası eklenmiştir.

  1. e) Deniz patlıcanı avcılığı Bakanlığın belirleyeceği kota miktarınca yapılacak olup, Deniz patlıcanı kotasının uygulanmasına ilişkin usül ve esaslar ilgili Bakanlık tarafından belirlenmiştir.

            4- Özel Ürün Menşe Belgesini düzenleyen 46.  maddesinde yer alan “ kara salyangozu” ibarelerinden sonra gelmek üzere kum şırlanı ibaresi eklenmiştir.

            Söz konusu tebliğin tamamı odamız Web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümünde yayınlanmaktadır.

            Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Saygılarımla,                    

 

İsmet SALİHOĞLU               

Genel Sekreter                  

Ek: İlgili Tebliği ( 1 Sayfa )

660_3444_0491_001.pdf