9. İş Fuarı, Tunus Hk.

Sayın Üyemiz,
İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 23/01/2020 tarihli ve 837 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen ilgi yazıda, Tunus Hükümet Başkanı himayesinde, Sanayi Bakanlığı ve KOBİ'lerin Sfax İş Merkezi ile birlikte, Tunus'ta 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde 9. İş Fuarını düzenleyeceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, bu organizasyonun girişimciler, yatırımcılar, iş insanları, sanayiciler, tüccarlar, hizmet sağlayıcılar, zanaatkârlar, çiftçiler, dernekler ve kitle iletişim araçları, bakanlıklar, kuruluşlar, hükümetler, bankalar, finans kurumları ve sivil toplum temsilcileri için önemli bir fırsat olduğu ifade edilmektedir. Bahse konu İş Fuarı'nın 10.000'den fazla ziyaretçiye ve 250 profesyonel katılımcıya, bilgi paylaşmak, ilişkiler kurmak ve ortaklık toplantıları ve ağ resepsiyonlarına katılmak için çeşitli atölyelerde ev sahipliği yapmakta olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, iki gün boyunca sürecek etkinlikte; proje oluşturma, geliştirme, finansman şirketleri, franchise ve mentorluk ile ilgili temaları ele almak için uzmanlar tarafından yönetilen 5'ten fazla büyük konferans, 75'in üzerinde mini konferans ve yuvarlak masa toplantılarının yer alacağı ifade edilmektedir. Bu etkinliğin; fuar alanı içerisinde kurulacak altı farklı bölümde; Finansman, Şirket İşbirliği, Yenilik ve Endüstri 4.0, Startup'lar, Franchise Expo Sfax ve Bölgesel Kalkınma konuları etrafında düzenleneceği bildirilmektedir.

Söz konusu fuara ile ilgili broşür Ek’te sunulmakta olup, konuya ilişkin detaylı bilgiye www.salondelentreprise.tn  / www.cas.tn  web sitelerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

Saygılarımla,                     

İsmet SALİHOĞLU                

Genel Sekreter                   

86_284_9_i_fuar_tunus_hk.pdf