• Anasayfa
  • |
  • 9. Müslüman Dünyası İş ve Yatırım Bölgesi (BIZ) Forumu 04-06 Eylül 2019, Malezya Hk

9. Müslüman Dünyası İş ve Yatırım Bölgesi (BIZ) Forumu 04-06 Eylül 2019, Malezya Hk

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 30.06.2019 tarihli ve 6953 sayılı yazısı.

 

Sayın Üyemiz,

        İlgi yazı ile, Malezya İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası İş Geliştirme Merkezi (OICBC) işbirliğinde, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) organizasyonunda, 9. Müslüman Dünyası İş ve Yatırım Bölgesi (BIZ) Forumu’nun, 4-6 Eylül 2019 tarihlerinde Kuala Lumpur Kongre Merkezi, Malezya’da düzenleneceği bildirilmektedir.

        Forum’a ilişkin detaylı bilgiye www.muslimworldbiz.com web adresinden veya ekte (Ek-1) iletişim bilgileri sunulan kurumlardan ulaşılabileceği belirtilmektedir.

        Bilgilerinizi arz/rica ederim

                                                                                                                                                                                              Saygılarımla,

 

 

 

 

İsmet SALİHOĞLU

Genel Sekreter

 

EKLER:

Ek-1: İlgi yazı.

447_2508_9_m_sl_man_d_nyas_i_ve_yat_r_m_b_lgesi_b_z_forumu_hk.pdf