• Anasayfa
  • |
  • ABHAZYA ÖZERK CUMHURIYETINE GEMI SEFERLERI

ABHAZYA ÖZERK CUMHURIYETINE GEMI SEFERLERI

İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteaşrlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 01.10.2002 tarih ve B.02.1.DNM/0.06.02.02.DT-2/06158 sayılı yazısı. İlgi yazı ile, 1- Denizcilik Müsteşarlığı’nın Dışişleri Bakanlığı’ndan aldığı ilgi yazıda; Gürcistan Dışişleri Bakanlığı’nın 10 Eylül 2002 tarihli Notasına atfen, SELEN-1 isimli geminin Poti’ye uğramaksızın Abhazya Limanına giriş-çıkış yaptığı, 2- Geminin Türkiye’ye dönüş yolunda Gürcü makamlarının irtibat kurma çabalarını yanıtsız bıraktığı ve süratle Türk karasularına girdiği, 3- Gürcistan Dışişleri Bakanlığı’nın Notasında, Abhazya Özerk Cumhuriyeti’ne düzenlenecek gemi seferine ilişkin Gürcistan Devlet Başkanlığınca 31 Ocak 1996 ve 19 Mayıs 1999 tarihinde yayınlanan, Abhazya’ya seyahat edecek gemilerin Poti Limanı’na uğrayarak kontrol edilmeleri gerektiği hususundaki 140 ve 328 sayılı kararlara atıfta bulunduğunu, 4- Konuyla ilgili benzer olayların yaşanmamasını teminen gerekli önlemlerin alınması, bildirilmektedir. Bilgi ve gereğini rica ederiz. Saygılarımızla,    Deniz İPEK  Genel Sekreter