ADR Taşıma Evrakı

T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında;

-Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 10 maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca gönderen tarafından ADR Bölüm 5.4.1’deki bilgileri içerecek şekilde her taşıma için taşıma evrakı düzenlenmesinin zorunlu olduğu,

-Bu kapsamda ADR Bölüm 5.4.1’deki bilgileri içerecek şekilde hazırlanan taşıma evrakına ilişkin bilgilerinin; Gönderimleri için bir bilgisayar programı kullanmayanların, U-ETDS (Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi)  yük taşıma kaydı bildirimini e-devlet hizmeti üzerinden giriş yaparak,

-Gönderimleri için bir bilgisayar programı kullananların;  

-Kendi bilgisayar programlarını U-ETDS web servislerini kullanarak U-ETDS sistemine entegre etmek suretiyle, gönderimde bulunabileceği,

 -Detaylı bilgiye; https://uetds.uab.gov.tr/teknik-dokumanlar adresinden ulaşılabileceği, taşıma evrakının sistem üzerinden girişinin 16.09.2019 tarihi itibarı ile yapılabileceği, bununla birlikte, 01.01.2020 tarihinden sonra taşıma evrakının sistem üzerinden düzenlenmesinin zorunlu olduğu ifade edilmektedir.

          Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,           

İsmet SALİHOĞLU       

Genel Sekreter          

617_3283_0492_001.pdf 617_3283_adr_kilavuz_1_.docx