• Anasayfa
  • |
  • AIS UYGULAMASININ ERKEN BAŞLATILMASININ ÖNERILMESI

AIS UYGULAMASININ ERKEN BAŞLATILMASININ ÖNERILMESI

Sayın Üyemiz, İLGİ: a) 16.10.2002 / 3372 tarih ve sayılı, No:204 / 2002 Sirkülerimiz. b) ICS’den alınan 20.11.2002 tarih ve ICS (02)58 sayılı Sirküler yazı ve eki. İlgi a) Sirkülerimizle Panama Kanalı’ndan transit geçen tüm gemilerden 1 Temmuz 2003’e kadar AIS teçhiz ettirmelerinin veya Panama Kanalı’ndan geçişleri sırasında AIS birimleri kiralamalarının bekleneceği ve AIS teçhizatının ön denemelerinin yapılmasına halen başlandığı belirtilerek bu konuda bilgiler verilmişti. Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) Odamıza gönderilen İlgi b) yazısında belirtildiğine göre  Deniz Güvenliği hakkında  Aralık ayında IMO’da yapılacak Konferansta SOLAS, Bölüm V’deki AIS taşıma gereksinmesinin başlatılması tarihlerinin ileri alınmasının görüşülmesi istenecektir. Bilindiği üzere SOLAS; tip ve büyüklüğe bağlı olarak, mevcut gemilere Temmuz 2002 – Temmuz 2008 arasındaki bir zaman çizelgesine uygun olarak AIS teçhiz edilmesini gerektirmektedir. G8 ülkeleri tarafından, uluslararası taşımacılıkta çalışan gemilere Aralık 2004’e kadar AIS teçhizatı konmasını temin için bir taahhütte bulunulmuştur. Rusya Federasyonu, memleketlerine özgü sebeplerle Aralık 2006 tarihini tercih ettiğini belirtmiştir. A.B.D’de yurt güvenliğiyle ilgili, yeni kanunlaştırılan yerel yasa A.B.D’ye taşımacılık yapan tüm gemilerin Temmuz 2004’den itibaren AIS taşımalarını gerektirecektir. İlgi yazıda sonuç olarak “ mümkün olduğu kadar çabuk AIS teçhizatı siparişleri verilmesinin gemi sahiplerine tavsiye edilmesi iyi olacaktır. 2004 yılının ilk aylarında muhtemel alıcıların sağlanabilir teçhizat bulmaları mümkün olmayabilir ” denilmektedir. -2- İlgi ICS yazısı ile eki (Ek-1) ve İlgi yazının Odamızda yapılan Türkçe çevirisi (Ek-2) ilişiktedir. Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter EKLER : Ek-1 : İlgi Yazı ve Eki Ek-2 : İlgi Yazının Türkçe Çevirisi