Alacak Sigortası Hk.

Sayın Üyemiz,

            İlgi :TOBB’un 07.09.2019 tarih ve 9017 sayılı yazısı  

 

            İlgi yazıda,

            -  KOBİ'lerimizin öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı korunması yoluyla finansal yapılarının güçlendirilmesi, böylece asıl faaliyet alanlarına odaklanmalarını amaçlayan “KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası” hakkında bilgi verilerek, konu hakkında Üyelerimizin bilgilendirilmesinin 16.04.2019 tarih ve 4214 sayılı yazı ile talep edildiği, 

            - TOBB tarafından 22-31 Ağustos tarihleri arasında Oda-Borsa meclis üyelerine yapılan ankette meclis üyelerinin yüzde 41,5'inin alacak sigortasını duymadığının tespit edildiği,

            - Bu kapsamda KOBİ'lere yönelik devlet destekli ticari alacak sistemine ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla konunun Ek’li bilgilendirme mektubu ile birlikte Üyelerimize duyurulması,

istenmektedir.               

            Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                     

 

İsmet SALİHOĞLU               

Genel Sekreter                  

 

Ek-1: İlgi Yazı ve Bilgilendirme Mektubu  (2 Sayfa)

612_3247_3247.pdf