• Anasayfa
  • |
  • AMSA TARAFINDAN PSC'YE EK OLARAK YÜRÜTÜLEN DENETIM

AMSA TARAFINDAN PSC'YE EK OLARAK YÜRÜTÜLEN DENETIM

Sayın Üyemiz, İlgi: : T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü' nün 12.02.2002 tarih ve B.02.1.DNM/0.06.02.DT.1-4/01004 sayılı yazısı.   Avustralya Deniz Güvenliği Otoritesi (AMSA) tarafından yürütülen Liman Devleti Kontrolünün son durumu 12/2001 No.lu Deniz Bildirisi ile;    1. AMSA'nın PSC faaliyetlerine ek olarak denetim rejimi uygulayacağı gemi donatanları ve gemi işletme şirketlerinden özellikle gemi donanımının rutin bakımı ile gemideki personelin idaresi hususuna hassasiyet göstermeleri istendiği,   2. Bu denetim rejiminin 2 yıl süreceği, 2000 Aralık ayında başlamış olduğu her bir dört aylık periyotta bir konu olmak üzere, 6 konuya odaklı bir denetim rejimi uygulandığı, şu anda odaklanılan konunun SOLAS Bölüm VI ve Bölüm VII'de belirtilen Konteyner ve Kuruyük gemilerinde Kargo/Yük yönetimi olduğu ve bu denetim rejiminin 1 Aralık 2001 ile 31 Mart 2002 tarihleri arasında uygulanacağı,    3. Kontrollerin yerel AMSA ofislerindeki kontrolörler tarafından yapılacağı, önemli yetersizlikler bulunduğu takdirde geminin bu eksiklikler giderilene kadar limanda tutulacağı belirtilmektedir.    Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter