• Anasayfa
  • |
  • Arktik Bölgesinde Seyir Yapan Gemilerde Kullanılan ve Taşınan Ağır Yakıtların Oluşturduğu Risklerin Azaltılmasına Yönelik Önlemler Hk.

Arktik Bölgesinde Seyir Yapan Gemilerde Kullanılan ve Taşınan Ağır Yakıtların Oluşturduğu Risklerin Azaltılmasına Yönelik Önlemler Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi : Uluslararası Deniz Ticaret Odasının (ICS) 02/12/2019 tarihli, MC(19)95 sayılı yazısı.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen ilgi yazıda, ICS Çevre Alt Komitesi ve Denizcilik Komitesine bildirildiği üzere, ICS Sekreteryasının,  IMO Kirlilik Önleme ve Müdahale Alt Komitesi (Pollution Prevention and Response- PPR) ile " Arktik Bölgesinde Seyir Yapan Gemilerde Kullanılan ve Taşınan Ağır Yakıtların Oluşturduğu Risklerin Azaltılmasına Yönelik Önlemlere" ilişkin yönergelerin geliştirilmesi çalışmalarına katıldığı belirtilmektedir.

ICS'in söz konusu çalışmalar kapsamında sunulan teklifi, MARPOL gereklilikleri dışında, bölgede seyir yapacak olan gemilerde bulundurulması gereken yüksek miktardaki kirlilikle mücadele ekipmanlarının,  olası bir acil durumda mürettebat tarafından kurulum ve kullanımının pratik anlamda pek mümkün olmadığı gerekçesiyle reddettiği, konu ile ilgili IMO PPR Alt Komitesine bir değerlendirme yazısı yazılmasına karar verildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda ICS, Uluslararası P&I Kulüpleri Birliği (International Group of P&I Associations – IG) ve Uluslararası Tanker Armatörleri Kirlilik Federasyonu (International Tanker Owners Pollution Federation –ITOPF) tarafından hazırlanmış olan arktik bölgesinde seyir yapan gemilerde kullanılan ve taşınan ağır yakıtların oluşturduğu risklerin azaltılmasına yönelik önlemlere ilişkin değerlendirme yazısı Ek'te sunulmakta olup, yazıya ilişkin görüş ve önerilerinizin ICS'e bildirilmek üzere en geç 12 Aralık 2019 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza (iletisim@denizticaretodasi.org.tr) iletilmesi  hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Saygılarımla,                     
Cengiz ÖZKAN                    
Genel Sekreter V.                  

844_6867_arktik_b_lgesinde_seyir_yapan_gemilerde_kullan_lan_ve_ta_nan_a_r_yak_tlar_n_olu_turdu_u_riskler.pdf