• Anasayfa
  • |
  • Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı:2020/4)

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı:2020/4)

10 Şubat 2020 tarih ve 31035 sayılı Resmi Gazete' de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından "Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı:2020/4)" yayımlanmıştır.

Bahse konu Tebliğ ile;

- Bankaların ticari müşterileri ile gerçekleştireceği işlemlerde öngörülebilirliğin ve şeffaflığın artırılması, kavram ve terim birliğinin sağlanması ve aşırı ücretlendirmenin önlenmesi için, sunulan ürün ve hizmetler karşılığı alınabilecek ücretlerin tür ve nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarını ve bunlara ilişkin usul ve esasların belirlendiği, mali kuruluşlar hariç olmak üzere ticari müşterilere bankalarca sunulan ürün ve hizmetlerden alınabilecek ücretleri kapsadığı,

- Bankalar aracılığıyla kullandırılan Merkez Bankası kaynaklı reeskont ve avans kredilerine ilişkin alınabilecek ücretlerin bu Tebliğ'in kapsamı dışında olduğu, münhasıran kıyı bankacılığı yapan bankalar, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun çoğunluk hissesine sahip olduğu bankaların bu tebliğ hükümlerine tabi olmadığı,

Hususları belirtilmektedir.

Söz konusu Tebliğin tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümlerinde yayınlanmakta olup ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Saygılarımla,                         

İsmet SALİHOĞLU                    

Genel Sekreter                       

147_479_bankalarca_ticari_m_terilerden_al_nabilecek_cretlere_ili_kin_usul_ve_esaslar_hakk_nda_tebli_.pdf