• Anasayfa
  • |
  • Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.09.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 11 Eylül 2019 tarih ve 30885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

          Yapılan değişiklikle 19.07.2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2’nci ve 3’üncü maddesi değiştirilmiştir.

 

          Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

Saygılarımla,                        

 

İsmet SALİHOĞLU                    

Genel Sekreter                      

605_3233_0466_001.pdf