• Anasayfa
  • |
  • BAYRAK DEVLETI UYGULAMALARI VE ISPS TOPLANTISI

BAYRAK DEVLETI UYGULAMALARI VE ISPS TOPLANTISI

İLGİ: a) Odamızın 29.03.2004 tarih ve 120 sirküler nolu yazısı.           b) Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün                           17.03.2004 tarih ve 1404 sayılı yazısı.           c) Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün                           31.03.2004 tarih ve 1763 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, Denizcilik Müsteşarlığı’nın ilgi (b) yazısında; 1- Türk Bayraklı gemilerin yabancı limanlarda yapılan denetimler sonucunda tutulma oranlarının yüksek olması sebebiyle Kara Listede “Yüksek Riskli Devletler” arasında yer aldığımız ve Avrupa Birliğine girme aşamasında olan Ülkemizin itibarı ve sektör için getirdiği ekonomik sıkıntılar gözönünde bulundurularak, Müsteşarlıkça, Bayrak Devletimizin “Kara Liste” den “Ak Liste” ye geçişini sağlamak üzere “Denetim ve Eğitim Seferberliği” başlatıldığı, 2- Bu kapsamda Müsteşarlıkça gemi kaptanı, gemi makine mühendisleri ve gemi inşa mühendislerinden oluşan 79 uzmanın alınmış olduğu ve Eylül 2003 tarihinden itibaren ilgililerin ve ve uzmanların çeşitli kurs ve seminerler yoluyla eğitildiği, 3- SOLAS Bölüm XI Kural 1,2 ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nün Resolution A.787 (19), as amended by Resolution A.882 (21) sayılı kararı gereğince, Türk Bayrağını taşıyan gemilerin yabancı devlet limanlarında yapılan denetimler sonucunda eksiklikleri nedeniyle alıkonulması/tutulması durumunda uğradıkları ilk Türk limanında, İdare tarafından Program Dışı İleri Sörvey Uygulamasına (Genişletilmiş Sörvey) işlemine tabi tutulduğu ve sonucundan tutulmanın yaşandığı liman devletinin Denizcilik Otoritesine ve IMO’ya bilgi verildiği, 4- Bu bağlamda, yurt dışına çıkış yapacak olan Türk Bayraklı gemilere Yola Elverişlilik Belgesi verilmeden önce de, yabancı limanlardaki denetimlerde yaşanabilecek sorunları azaltmak ve geminin iyi halde tutulmasını sağlamak amacıyla, Denet Memuru ile birlikte bir GSK veya PSC uzmanının gemiye giderek geminin evrak düzeyinde ve Yola Elverişliliğe mani olmayacak diğer hususlarda beraberce denetim yapmaları neticesi uygun görülmesi halinde Yola Elverişlilik Belgesi düzenlemesi içerikli “Ortak Denetim İşbirliği” çerçevesinde, Mersin Bölge Müdürlüğüne bağlı Mersin, İstanbul Bölge Müdürlüğüne bağlı Ambarlı , İzmir Bölge Müdürlüğüne bağlı Aliağa Limanı Pilot Liman olarak seçilmek suretiyle 02.01.2004 tarihi itibariyle uygulamaya başlandığı,   5- Ayrıca taraf olduğumuz uluslararası andlaşmalar ve ulusal mevzuatımız çerçevesinde, standartları düşük olduğu tespit edilen Türk Bayraklı gemilerin standartlarının yükseltilmesi ve bir sonraki Liman Devleti Kontrolüne hazır olarak girmesinin sağlanması amacıyla, uluslararası sefere çıkacak olan Türk Bayraklı gemilere uygun zamanlarda “Ön Sörvey” veya “Hazırlık Sörveyi” uygulamasına başlanacağı, bildirilmiş, Bu bağlamda, yaşanan sorunların elbirliği ile çözümüne yönelik olarak Müsteşarlıkça oluşturulan bir heyet tarafından sektör temsilcilerine bilgilendirme toplantıları yapılması hususu Odamıza önerilmişti. Denizcilik Müsteşarlığından alınan ilgi (c) yazıda ise; Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu (ISPS Code)’nun 1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe gireceğinden bahisle, bugüne kadar toplam 10 kuruluşun İdare adına Yetkilendirilmiş Güvenlik Kuruluşu (RSO) olarak yetkilendirildiği, ISPS Kodun uygulamaya giriş tarihi olan 1 Temmuz 2004 tarihinin yaklaşmasından dolayı, Odamızca düzenlenecek bir toplantı ile hem İdarenin hem de RSO’lar ile ISPS Kod’a tabi olacak gemi sahipleri ve gemi işleticilerinin bir araya gelerek uygulamaya ilişkin konuların görüşülmesi ve ilgililerin bilgilendirilmesinin faydalı olacağının değerlendirildiği belirtilmektedir. Bu itibarla, hem ilgi (b) yazıda belirtilen hususlar çerçevesinde yapılacak bilgilendirme, hem de ilgi (c) yazıda belirtildiği gibi, yaklaşm