• Anasayfa
  • |
  • Bazı Alanlarda İlan Edilen Turizm Merkezleri ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerin İptali, Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi, İsim ve Statülerinin Değiştirilmesi

Bazı Alanlarda İlan Edilen Turizm Merkezleri ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerin İptali, Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi, İsim ve Statülerinin Değiştirilmesi

Sayın Üyemiz,

            Cumhurbaşkanlığı tarafından “Bazı alanlarda ilan edilen Turizm Merkezleri ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinin İptali, Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi, İsim ve Statülerinin Değiştirilmesi ile Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin Tespit ve İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı:1532)” 13 Eylül 2019 tarih ve 1532 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

            Bahse konu Kararda Deniz Turizmini ilgilendiren hususlardan özetle;

            1-Ek-1 Sayılı Listede isimleri belirtilen;

            -Aydın Kuşadası 1.Nolu Turizm Merkezi ve Sakarya Karasu Büyükmelenağzı Kuzey Bandı

 Turizm Merkezi iptal edilmiştir.

            2-Ek-2 Sayılı Listede ismi belirtilen;

            -Adana Karataş Yumurtalık Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi iptal edilmiştir.

            3- Ek-3 Sayılı Listede isimleri belirtilen;

            -Aydın Kuşadası Çamlimanı, Aydın Kuşadası Yat Limanı, Hirfanlı Baraj Gölü, İzmir Özdere, Muğla Bodrum Yalıçiftliği

Turizm Merkezlerinin sınırları Ek’te yer alan krokide gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

            4-Ek-4 Sayılı Listede isimleri belirtilen;

            -Antalya Demre, Kemerağzı-Kundu, Kuzey Van Gölü Selçuklu ve Saroz Körfezi,

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları Ek’te yer alan krokide gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

            5-Muğla Marmaris ve Çevresi Turizm Alanı, Muğla Marmaris ve Çevresi Turizm Merkezi olarak tespit ve ilan edilerek sınırları Ek’te yer alan krokide gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

            6-İzmir Alaçatı Turizm Merkezinin sınırları Ek’te yer alan krokide gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

            7-Ekli krokide sınırları belirtilen alan İzmir Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilmiştir.

            Söz konusu kararın tamamı Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) Genel Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümünde yayınlanmakta olup ayrıca mail ekinde gönderilmektedir.

            Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Saygılarımla,                      

 

İsmet SALİHOĞLU                 

Genel Sekreter                    

Ek: 1532 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (47 Sayfa)

614_3265_0374_001.pdf 614_3265_20190913_23.pdf