• Anasayfa
  • |
  • BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi Hk.

BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi Hk.

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 08.07.2019 tarihli ve 7239 sayılı yazısı ve eki.

Sayın Üyemiz,

        İlgi yazı ile, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1518 (2003) sayılı kararı uyarınca faaliyet gösteren Irak Yaptırımlar Komitesinin 24 Haziran 2019 tarihli Notasının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletildiği bildirilmiş olup, Nota’nın ekte (ek-1) yer aldığı belirtilmektedir.

        İlgi yazı ile, bahse konu Nota’ya atfen, yaptırımlar listesinde yapılan son güncelleme ile 1483 (2003) sayılı Güvenlik Konseyi Kararının 19. ve 23. paragrafları çerçevesinde, Nota’da ismi yer alan kuruluşların 24 Haziran 2019 tarihi itibariyle yaptırım listesinden çıkarıldığı bildirilmektedir.

       Bilgilerinizi arz/rica ederim.

                                                                                                                                                                                                       Saygılarımla,

 

  İsmet SALİHOĞLU

  Genel Sekreter

EKLER:

Ek-1: İlgi yazı ve eki.

469_2620_bmgk_rak_yapt_r_mlar_listesinin_g_ncellenmesi_hk.pdf