Çanakkale Boğazı Hk.

Sayın Üyemiz,

16.09.2019 tarihi saat 07:00 ile 20:00 saatleri arasında köprü çalışması nedeniyle Çanakkale Boğazı’nın çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağı, öğrenilmiştir.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.                                               

 

Saygılarımla,                                       

    

İsmet SALİHOĞLU                                  

Genel Sekreter                                    

615_3279_ek_615.pdf