Çanakkale Boğazı Hk.

Sayın Üyemiz,

 

İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Liman Başkanlığı’nın 17.09.2019 tarih ve E.2573

         sayılı yazısı.

 

Perge Denizcilik ve Gemi Acenteliği’nin 17.09.2019 tarih ve 256 sayılı dilekçesinden bahisle;

 

 1915 Çanakkale Köprüsü Projesinde Asya Kule Temeli Bağ Kirişi montaj işleminin hava müsaadeli olarak 18.09.2019 günü yapılacağı ve 17.09.2019 günü projede çalışmakta olan TAKLİFT-4 isimli yüzer vinç ve SAPPHIRE isimli romörkörün operasyon bölgesine demirleyeceği, SAPPHIRE romörkörünün çapaları Asya Kule bölgesindeki şamandıraların yaklaşık 200 metre içinde kalacağının bildirildiği,

 

SAPPHIRE romörkörünün işlemi bitene kadar gemi trafiğinin yönlendirilmesi ve operasyon limitinin 0,2 metre dalga boyu olması sebebiyle 18.09.2019 tarihinde saat 05:00 ile saat 20:00 arası Kule temelleri bölgesinden gemi geçişi olmayacak şekilde Çanakkale Boğazının her iki yönden gemi trafiğine kapatılmasının talep edildiği belirtilerek,

 

Konu montaj işlemi için 18.09.2019 tarihinde saat 05:00 ile 20:00 arası Çanakkale Boğaz Trafiğinin her iki yönden gemi trafiğine kapatılmasının uygun görüldüğü bildirilmektedir.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.     

 

Saygılarımla                                      

     

İsmet SALİHOĞLU                                 

Genel Sekreter                                    

 

          EK: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa)

625_3299_ek_625.pdf