Çanakkale Boğazı Hk.

Sayın Üyemiz,

 

İlgi: (a) 17.09.2019 tarih ve 3299 sayılı yazımız.

        (b) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Liman Başkanlığı’nın 17.09.2019 tarih ve E.2583

             sayılı yazısı.

 

Bilindiği üzere İlgi (a) yazımız ile; Çanakkale Köprüsü Projesinde Asya Kule Temeli Bağ Kirişi montajı operasyonu için 18.09.2019 tarihinde saat 05:00 ile 20:00 arası Çanakkale Boğaz Trafiğinin her iki yönden gemi trafiğine kapatılmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir.

 

Bu defa Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Liman Başkanlığı’ndan alınan İlgi (b) yazıda ise; teknik aksaklık sebebiyle konu talebin ileri bir tarihe ertelendiği belirtilmektedir.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.     

 

Saygılarımla                    

  

İsmet SALİHOĞLU               

Genel Sekreter                 

 

 

          EK: İlgi (b) Yazı Örneği (1 Sayfa)

627_3301_ek_627.pdf