Çanakkale Boğazı Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Liman Başkanlığı’ndan alınan ve 23.09.2019 tarihi             07:00 ile 22:00 saatleri arasında Çanakkale Boğazının gemi trafiğine kapatılması ile ilgili 20.09.2019 tarih ve E.2630 sayılı yazı Ek’lidir.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

    

Saygılarımla                                       

  

İsmet SALİHOĞLU                                  

Genel Sekreter                                    

 

          EK: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa)

637_3338_637.pdf