• Anasayfa
  • |
  • COSME Programı-Turizm Çağrısı

COSME Programı-Turizm Çağrısı

Sayın Üyemiz,

                                                                                                                                                       

          İlgi: Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin 20.08.2019 tarih ve 8474 sayılı yazısı.

 

KOSGEB’ten alınan bir yazıya atfen ilgi yazı ile Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında işletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşmasının 16 Ekim 2014 tarihinde imzalandığı, KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın COSME programına ilişkin ulusal koordinatör olarak yetkilendirildiği,

          COSME programı kapsamında, “Çok Uluslu İşbirliği ve Bilgi Transferi ile Sürdürülebilir Turizm Gelişimini ve Turizm Sektöründeki KOBİ’lerin Kapasitesini Artırma- Boosting Sustainable Tourism Development and Capacity of Tourism SMEs through Transnational Cooperation and Knowledge Transfer” proje teklifi çağrısının yayımlandığı, söz konusu çağrıya ilişkin bilgilerin ekte yer aldığı,

         Söz konusu çağrı hakkında paydaşların bilgilendirilmesi ve yapılacak başvurulara ilişkin süreçlerle ilgili gelişmelerin abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr adresine iletilmesi istenmektedir.
         COSME Programı- Turizm Çağrısı son başvuru tarihi 24.10.2019 17:00 (Brüksel saati) olup, bahse konu programın amacı, kapsamı, zaman çizelgesi, başvuru kriterleri ekte COSME teklif çağrısında yer almaktadır.

         Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

         
Saygılarımla,                      

 

İsmet SALİHOĞLU                 

Genel Sekreter                    

Ek : COSME Teklif Çağrısı ( 4 Sayfa )

        (WEB Sayfasında ve e-posta ekinde)

579_3134_cosme_program_.pdf