DAMGA VERGISI PULU

İLGİ: T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü’nün 07.01.2003 tarih ve 99 sayılı yazısı Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; Liman kullanıcılarının, kendilerine vermekle yükümlü oldukları Gümrük Özet Beyan Formunda Damga Vergisi Pulunu damga vergisi kanununa göre vermek zorunda oldukları, limanlarında pullu fotokopilerin geçerli olmadığı ve Gümrük Özet Beyan Formlarında mutlaka Damga Vergisi pul ve kaşesinin de aslının olması gerektiği belirtilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla Deniz İPEK Genel Sekreter