• Anasayfa
  • |
  • Denizcilikte İnsan Hakları Kılavuzu Hk.

Denizcilikte İnsan Hakları Kılavuzu Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi : Uluslararası Deniz Ticaret Odasının (ICS) 16/12/2019 tarihli ve LA(19)46 sayılı yazısı.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen ilgi yazıda, Danish Shipping, ticaret ve işveren kuruluşu tarafından Ek-2'de sunulan " Denizcilikte İnsan Hakları İle ilgili Durumların Tespiti ve Dikkat Çeken Konular Kılavuzunun (A Guide to Human Rights Due Dilligence and Salient Human Rights)" yayımlandığı bildirilmektedir.

Bahse konu kılavuzda ;

-Denizcilik sektöründe çalışanlara yönelik insan haklarının etkisi, - Olumsuz etkilerin azaltılması veya iyileştirilmesi, - Sorunların çözülmesi, izleme ve değerlendirme - Paydaşlarla İşbirliği, - Elde edilen bulgulara karşılık eyleme geçme konularına yer verilmiştir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

Saygılarımla,                      

İsmet SALİHOĞLU                 

Genel Sekreter                    

 

899_7076_denizcilikte_insan_haklar_k_lavuzu_hk.pdf