• Anasayfa
  • |
  • Dolum Tesislerinde Tehlikeli Madde Faaliyetleri Belgesi (TMFB) Kontrolü

Dolum Tesislerinde Tehlikeli Madde Faaliyetleri Belgesi (TMFB) Kontrolü

T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında;

 

 -Dolum tesislerine gelen taşımacıların Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) olup olmadığının kontrolünün yapılarak, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinde “Taşımacı” ibaresi bulunmayan araçlara 15 Eylül 2019 tarihinden itibaren dolum yapılmaması gerektiğinin TOBB’a 31.07.2019 tarih 57639 sayılı yazı ile bildirildiği;

 

-Bugüne kadar konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcilerinden alınan geri dönüşler ve Bölge Müdürlüklerinde yaşanan iş yoğunluğu nedeniyle sektörde hizmet veren ve hizmet alanlar açısından oluşabilecek mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla bir takım düzenlemeler yapıldığı ;

 

-Taşıma yetki belgesine sahip olup, TMFB’sinde taşımacı ibaresi olmayan işletmelerin, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge’ye göre 31.12.2019 tarihine kadar TMFB’lerini güncellemesi gerektiği, bu bağlamda belgelerine “Taşımacı” ibaresini eklemelerinin zorunlu olduğu, bu durumdaki işletmelerin araçlarına 31.12.2019 tarihinden sonra dolum yapılamayacağı,

 

-Taşıma yetki belgesine sahip olup, TMFB’si olmayan taşımacıların Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge’nin yayınlandığı tarih itibariyle faaliyet belgesi almasının zorunlu kılındığı, bu durumdaki taşımacıların araçlarına 15.10.2019 tarihinden sonra dolum yapılamayacağı,

 

Keza, dolum tesislerinde yapılacak uygulamanın;

 

            -Gerçek kişi ve şahıs firması adına düzenlenmiş, TMFB’si olanlar için, TMFB’sinde yer alan isim veya unvan bilgisi ile araç ruhsatında yer alan sahiplik bilgisinin aynı olması gerektiği, bu durumun üçüncü şahıslar adına kiralık olarak faaliyet gösteren gerçek kişi veya şahıs firmaları içinde geçerli olduğu,

 

-Taşıma Yetki Belgesine sahip olan ve sahip oldukları ve/veya kiraladıkları bir veya birden fazla araç ile kendi adına veya başkaları adına tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde bulunan firmalar adına düzenlenmiş TMFS’si olanlar için araca ait plaka bilgisi ile E-Devlet sistemi, Araç Yetki Belgesi Sorgulama modülü üzerinden yapılacak sorgulamada söz konusu aracın, beyan edilen TMFB’de yer alan firma adına kayıtlı olduğunun görülmesinin gerektiği,

 

-Dorse ve çekici sahipleri farklı olan araçlar için yukarıda belirtilen sorgulamaların hem araç hem de dorse için yapılması gerektiği ifade edilmektedir.

 

          Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

Saygılarımla,                                                

 

İsmet SALİHOĞLU                                           

Genel Sekreter                                             

618_3284_0494_001.pdf 618_3284_0495_001.pdf