EĞITIM HK.

Sayın Üyemiz; İlgi: İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın  24.06.2002 tarihli yazısı. İlgi yazı ile; 1. İstanbul Ticaret Odası'nca kuruluşu gerçekleştirilen T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin  2001-2002 öğretim yılında eğitim ve öğretime başladığı, İstanbul Ticaret Üniversitesinin, Hukuk, İletişim, Mühendislik ve Tasarım, Fen ve Edebiyat ve Ticari Bilimler Fakülteleri ile Meslek Yüksek Okulu'nun çeşitli bölümlerinde yüksek eğitim düzeyi, kapsamlı bilimsel araştırma ve yayınları, geniş kültür ve sanat faaliyetleri ile küresel ölçekte çağdaş eğitim ve araştırma yaparak, gerek ülkemizin gerekse dünyanın önde gelen yüksek öğretim kuruluşları arasında yer almayı amaçladığı; bu amaç doğrultusunda üniversitenin hedef, iş aleminin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını oluşturduğu,    2. Eğitim ve öğretim dili "Yoğun Yabancı Dil (İngilizce) Destekli Türkçe" olan Üniversite de, Lisans ve Önlisans Programlarında İngilizce bilgisi yeterli düzeyde olmayan öğrencilerin, kurulan İngilizce Hazırlık Okuluna alınacağı, Odaca, Üniversiteye tahsis edilen eski hizmet binasının üniversiteye uygun olarak yapılandırılmış ve bilgisayar laboratuvarları başta olmak üzere modern eğitiminin gerektirdiği araç ve gereklerle donatılmış olduğu,    3. Dünya standartlarında bir eğitim ve öğretim sunulması hedeflenen üniversitede, uluslararası kuruluşlarla ilişkilere özel önem verildiği, ayrıca öğrencilere eğitim süreci içinde iş aleminin seçkin kuruluşlarında staj, mezuniyet sonrası ise iş imkânları yaratılmasına özen gösterileceği, 4. Çağdaş ve nitelikli elemanlar yetiştirmeyi hedefleyen Üniversitenin iş aleminin değerli temsilcileri olan üyelere duyurulması ve Üniversite eğitimi yapmayı amaçlayan gençlerimizin üniversitenin kendilerine uygun bölümlerinin tercih edilmesinin sağlanmasının en büyük dilekleri olduğu, 5. Ayrıca Deniz Ticaret Odamızın Meclis Üyelerinin çocukları Üniversiteyi tercih ettikleri takdirde eğitim ücretinden % 25 indirim sağlanacağı,                belirtilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla, Deniz İPEK Genel Sekreter NOT: İstanbul Ticaret Üniversitesi ile eğitime Başlayan fakülte ve bölümler hakkında Daha detaylı bilgi almak için; Tel : 0212-5114150 (30 hat) Fax : 0212-5114188 e-mail : rektorluk@iticu.edu.tr web : www.iticu.edu.tr