• Anasayfa
  • |
  • Fenerler Tarife Değişikliği Hk.

Fenerler Tarife Değişikliği Hk.

İstanbul
Sayı
Our Reference
 5331
Konu
Subject
 Fenerler Tarife Değişikliği Hk.

Sirküler No:        754           /2013

              Sayın Üyemiz,

            İLGİ: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gelirler Dairesi Başkanlığı’nın 27.12.2013 tarih ve 61120 sayılı yazısı.

            İlgi yazı ile;

            Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün mer-i Fenerler ve Tahlisiye Ücretleri Tarifesi’nin Ödeme Usul ve Şartları başlıklı 13. maddesi (h) bendi ile devamı olan Cezai Şart Uygulama Başlıklı 14. madde (1) ve (2) bentlerinde ifade edilen, ödeme tarihindeki ABD Doları döviz alış kuru yerine hizmet tarihindeki ABD Doları döviz alış kurunun esas alınmasına ilişkin tarife düzenlenmesi yapıldığı, yeni madde hükümlerinin aşağıda belirtildiği şekilde olduğu;

            Yeni Tarife maddesi 13-h) 1.paragraf:

            Bu Tarifedeki ücret tablolarında belirtilen hizmetlere ait ücretlerin birimi Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Doları’dır. Bu ücretler hizmet tarihindeki T.C. Merkez Bankası’nca uygulanan günlük ABD Doları döviz alış kuru üzerinden tahakkuku yapılarak Türk Lirası karşılığı alınır.

            Bu maddenin 2.paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

            Yeni Tarife maddesi: 14 (1-2)

            1- Hizmet tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde yapılan ödemeler esas ücrete  % 1.40 ilavesiyle

2- Hizmet tarihinden itibaren 31-60 güne kadar sürelerdeki ödemelerde esas ücrete  % 50 ilavesiyle, müteakip her          30 güne kadar geçen sürelerdeki ödemelerde ise esas ücret üzerinden (%50 cezaya ek olarak)  % 1.40 ilavesiyle tahsil edilir.

Söz konusu tarife değişikliklerinin, 01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe konulacağı, hususları bildirilmektedir.

EK :

: İlgi Yazı Örneği(1 Sayfa)


Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.
Saygılarımızla

Murat TUNCER

Genel Sekreter

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                                       BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                            - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                                 

- Türk Armatörler Birliği                                                               - İMEAK DTO Şube YK Başkanları                                                    - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                                        - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.           

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                   - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular                                     - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

  Üretim ve Pazarlama Kooperatifi                                                 - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- T.D.İ. A.Ş.                                                                                  - Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

- İstanbul Şehir Hatları Tur. San. ve Tic. A.Ş                                - Oruç Reis Denizciler Kulübü

- İDO A.Ş.                                                                                          

- RODER

- UND

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.                                                                                                                            

- GEMTAC

 - SULİM                                                                                                                  

- Koster Armatörleri Derneği

- İstanbul Turistik Yüzer Tesis İşletmeleri Derneği             

- S.S. Avrasya Deniz Taş. Turz. Hiz. İnş. San. ve Tic. Aş.

- S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Koop.

- S.S. Boğaziçi Yolcu ve Tur. Den. Mot. Taş. Koop.

- Beyden Deniz Ulaşım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

- S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu ve Turizm Mot. Taş. Koop.

- S.S. Kartal Deniz Yolcu Yük ve Tur. Mot. Taş. Koop.

- Gemi Sahibi Firmalar 

  - Acenteler