Fiyat Teklifi İsteme

Sayın Üyemiz,

            İlgi: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden alınan 07.10.2019 tarihli e-posta yazısı

 

            İlgi yazıda, KEGM İstanbul ili Tuzla Tersanede konuşlu bulunan ZÜBEYDE ANA RÖMORKÖRÜ ANA MAKİNE SOĞUTMA SUYU Devresine ait,

Numuneye göre;

      -1 adet soğutma suyu ön ısıtma hiteri imali

      -1 adet 2 ½”, 3 dirsekli borunun dikişsiz çelik çekme borudan imal edilmesi.

      -1 adet çok yönlü tatlı su borusunun orijinaline uygun imal edilmesi.

işi için, Ekte bulunan Birim Fiyat Teklif Cetvelinin (Ekli İş Emirleri Doğrultusunda) doldurulduktan sonra kaşelenip imzalanarak en geç  09.10.2019 Tarihi saat 15:30’ kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri Servisine elden, 0 216  334 91 96 faksa veya ramazan.havaoglu@kiyiemniyeti.gov.tr  kurumsal mail adresine gönderilmesi istenmektedir.              

            Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                            

 

İsmet SALİHOĞLU                      

Genel Sekreter                         

 

Ek-1: İlgi Yazı  ve Eki  (2 Sayfa)

694_3607_0561_001.pdf