Fiyat Teklifi İsteme

İlgi yazı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce Kılavuz botlarına ait egzostların izolasyon işinin, hazırlanan iş emirleri ve Teknik Şartname doğrultusunda yaptırılacağından bahisle; söz konusu işe ait Teklif Mektuplarının kaşelenip imzalanarak 13.12.2019 Cuma günü Saat: 17:00'ye kadar ozgur.hatipoglu@kiyiemniyeti.gov.tr   e-mail adresine gönderilmesi veya Genel Müdürlüklerine elden teslim edilmesinin gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

850_6893_fiyat_teklifi_isteme_850.pdf 850_6893_ilgi_yaz_ve_ekleri_40_sayfa_.zip