• Anasayfa
  • |
  • Gecikme Zammı Oranı Değişikliği Hk.

Gecikme Zammı Oranı Değişikliği Hk.

Sayın Üyemiz,

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 77'nci maddesinin birinci fıkrası "Süresinde ödenmeyen kayıt ücreti, yıllık aidat, navlun hasılattan alınacak oda payları, borsa tescil ücreti ve Birlik aidatına 6183 sayılı Amme Alacakların Tahsili Usulü Kanun uyarıca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilir." hükmünü içermektedir.

6183 sayılı Amme Alacakların Tahsili Usulü Kanunun 51'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 02.10.2019 tarihinden itibaren uygulanmakta olan % 2 gecikme zammı oranı, 30.12.2019 tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 1947 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmek ve her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 1,6 olarak uygulanacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımla,                   

İsmet SALİHOĞLU              

Genel Sekreter                 

921_7129_gecikme_zamm_oran_de_i_ikli_i_hk.pdf