• Anasayfa
  • |
  • Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No:2019/47)

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No:2019/47)

Sayın Üyemiz,

             Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No:2019/47)” Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 8 Kasım 2019 tarih ve 30942 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

            Bahse konu Tebliğ deniz ve içsularda geleneksel kıyı balıkçılığı sosyo-ekonomik verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenlemekte olup, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere; Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)’nde kayıtlı, bu Tebliğin yayımlandığı tarihte geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip, denizlerde on metreden küçük (10 metre hariç) balıkçı gemileri ile içsulardaki tüm balıkçı gemilerini kapsamaktadır.

            Söz konusu tebliğin tamamı odamız Web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümünde yayınlanmaktadır.

            Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Saygılarımla,                  

İsmet SALİHOĞLU             

Genel Sekreter                

 

777_5005_geleneksel_k_y_bal_k_l_n_n_kay_t_alt_na_al_nmas_ve_desteklenmesi_tebli_i.pdf