• Anasayfa
  • |
  • Gidiş Kontrolü Yaptırdıktan Sonra Kartal Demir Bölgesinde Teknisyen İndirilmesi Hk.

Gidiş Kontrolü Yaptırdıktan Sonra Kartal Demir Bölgesinde Teknisyen İndirilmesi Hk.

İlgi: T.C İstanbul Valiliği Karaköy Limanı Mülki İdare Amirliği’nin 25.08.2019 tarih ve E-47909374.16929.(81380).2019/19(10968) sayılı yazısı

 

İlgili yazı ile;

-Tuzla Tersaneler Bölgesi’ne bakım ve onarım maksadıyla gelen gemilerin bakım onarım işlemlerini tamamlanmasının ardından gidiş kontrolü işlemlerini tamamlayarak tersaneler bölgesinden ayrıldığı, bakım onarım çalışmaları sonrasında radar vb. gibi seyir sistemlerinin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilebilmesi için uzman personelin (Teknisyen) gemi ile birlikte deneme seyir yapması gerektiği, bu işlemin yapılabilmesi için Tuzla Liman Bakanlığı’ndan tersaneler bölgesinden ayrılarak demir bölgesine geçebilmek için demir ordinosu alınması gerektiği, deneme seyri sırasında ilgili cihazları test eden teknisyeni demir bölgesinde indirmek sureti ile tekrar Tuzla Liman Başkanlığı’ndan müracaat edilerek alınacak liman çıkış belgesine istinaden gidiş kontrol işlemlerinin tamamlanması gerektiği, bu durumun iş yükü ve zaman kayıplarına sebebiyet vermesi nedeniyle, deneme seyri için gemiye çıkacak teknisyenin İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Pendik Deniz Limanı Büro Amirliği’nden gerekli arşiv araştırmasının tamamlanarak izinlerin alınmasının ardından ilgili geminin Tuzla Liman Başkanlığı’ndan liman çıkış belgesini alarak Tuzla Deniz Büro Amirliği’nden gidiş kontrol işlemlerini tamamlaması ve deneme seyrinin teknisyen gözetiminde yapılarak; deneme seyrini tamamlayan teknisyeni Kartal Demir Bölgesi’nde indirmek sureti ile seferine devam etmesi hususunun Odamızca üyelerimize duyurulması istenmektedir.

 

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla                                              

 

İsmet SALİHOĞLU                                        

Genel Sekreter                                          

604_3232_0308_001.pdf