• Anasayfa
  • |
  • Gine Körfezi Deniz Haydutluğu Saldırılarındaki Artış ve ICS Yıllık Konferansı Basın Bildirileri Hk.

Gine Körfezi Deniz Haydutluğu Saldırılarındaki Artış ve ICS Yıllık Konferansı Basın Bildirileri Hk.

Sayın Üyemiz,
İlgi : Uluslararası Deniz Ticaret Odasının (ICS) 05/02/2020 tarihli, PRESS(20)02 sayılı yazısı.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası tarafından gönderilen ilgi yazıda, ICS'in Gine Körfezinde gemilere yapılan deniz haydutluğu saldırıları ve mürettebatın kaçırılması vakalarındaki artış ile ilgili endişelerini dile getirdiği basın bildirisi ile iklim değişiklikleri ve emisyon limitleri konularına değinilecek olan ICS'in yıllık toplantısına ilişkin basın bildirisi Türkçe çevirisi Ek'te sunulmaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

Saygılarımla,                      

İsmet SALİHOĞLU                

Genel Sekreter                    

143_486_gine_k_rfezi_deniz_haydutlu_u_sald_r_lar_ndaki_art_ve_cs_y_ll_k_konferans_bas_n_bildirileri_hk.pdf