• Anasayfa
  • |
  • Grup 3620 Kapasite Kriter Taslağı Hk.

Grup 3620 Kapasite Kriter Taslağı Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen ilgi yazıda, Türkiye Cam ve Cam Ürünleri Sanayi Meclisi ile yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan "Grup 3620-8-Cam Sanayinde Cam Atıklarında Cam Kırığı Hammaddesi Üretimi (Geri Kazanım)" Kapasite Kriter Taslağına; http://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/KriterTaslaklari.php web adresinden ulaşılabileceği bildirilmekte olup, taslakla ilgili görüşlerin TOBB'a (mujdat.bayramoglu@tobb.org.tr) iletilmesi istenmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Saygılarımla,                           
Cengiz ÖZKAN                          
Genel Sekreter V.