• Anasayfa
  • |
  • ICS İnşa ve Ekipman Alt Komitesi, Dökme Yük ve Yolcu Gemileri Panelleri Ortak Toplantısı Hk.

ICS İnşa ve Ekipman Alt Komitesi, Dökme Yük ve Yolcu Gemileri Panelleri Ortak Toplantısı Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi : Uluslararası Deniz Ticaret Odasının (ICS) 03/12/2019 tarihli ve CE(19)06 sayılı yazısı.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası ( ICS) tarafından gönderilen ilgi yazıda, ICS İnşa ve Ekipman Alt Komitesi, Dökme Yük Gemileri ve Yolcu Gemileri Panelleri Ortak Toplantısının 20 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirildiği bildirilmekte olup, son ve bir önceki toplantıya ilişkin raporlar Ek’te sunulmaktadır.

Son toplantı raporunda;

-Enerji Dizayn İndeksi,

-Balast Suyu,

-Yakın ve Gelecekte olacak Uluslararası Denizcilik Örgütü Toplantıları,

-Dökme Yüklerin Taşınması,

-Gemi Yakıtları,

-Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği (IACS) ve Tanınmış Kuruluşlar,

-Dökme Yük Gemileri ve Tankerlerin Yapısal Standartları,

-Can Kurtarma Teçhizatları,

-Gelecek Çalışma Programı,

-Denizcilik Komitesine İletilecek Konular,

-Diğer Hususlar (demirleme ekipmanları, yeni ve mevcut ro-ro yolcu gemilerinde, ro-ro ve özel alanlarda yangınların meydana gelme ve geldiğinde sonuçlarının mimimize edilmesi yönelik SOLAS Bölüm II-2’nin gözden geçirilmesi, ani kapatma valfleri kullanımı ve güvenilirliği) konularına yer verilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

Saygılarımla,                  

İsmet SALİHOĞLU              

Genel Sekreter                 

859_6915__cs_in_a_ve_ekipman_alt_komitesi_d_kme_y_k_ve_yolcu_gemileri_panelleri_ortak_toplant_s_hk.pdf