• Anasayfa
  • |
  • İnşaat Sektöründe Türkiye-İsrail İşbirliği Fırsatları Toplantısı, 20 Kasım 2019, İstanbul

İnşaat Sektöründe Türkiye-İsrail İşbirliği Fırsatları Toplantısı, 20 Kasım 2019, İstanbul

İlgi      :Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu  (DEİK)’nun 16.10.2019 tarihli ISR/2019-1624 sayılı yazısı.

            Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu  (DEİK) tarafından gönderilen ilgi yazıda, İsrail Müteahhitler Birliği’nin önemli firma temsilcilerinden oluşan heyetinin Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaret vesilesi ile 20 Kasım 2019 Çarşamba günü İstanbul’da DEİK/Türkiye-İsrail İş Konseyi ve Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği (İMSAD) iş birliği ile İnşaat Sektöründe Türkiye – İsrail İşbirliği Fırsatları Toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

İsrail’de yakın gelecekte başta Tel Aviv hafif raylı taşıma sistemi, Ramat David hava üssü yakınlarında ikinci bir uluslararası havalimanı, Leviathan bölgesi doğalgazının Avrupa’ya taşınmasına yönelik farklı güzergâhlar için değerlendirilmekte olan boru hattı, Hayfa ve Nasıra şehirlerini bağlayacak hafif raylı taşıma sistemi, kapasiteleri 40-500 MW arasında değişecek termik, güneş enerjili ve rüzgâr enerjili elektrik santralleri ile Tel Aviv-Kudüs arasında yeni otoyol inşaatları olmak üzere önemli projelerin gerçekleştirilmesinin planlandığı, söz konusu projelerin müteahhitlik firmaları için fırsatlar yaratabileceği; ayrıca anılan ülkenin inşaat malzemeleri pazarının büyük ölçüde ithalata dayalı olduğundan ihracatçılar  için de önemli potansiyel arz ettiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, İsrail Müteahhitler Birliği tarafından planlanan heyet ziyaretinin gerek müteahhitlik hizmetleri gerek inşaat malzemeleri sektörleri itibariyle değerlendirilmesinde fayda görüldüğü ifade edilmektedir. Ek’te taslak programı paylaşılan ve ikili firma görüşmelerinin de gerçekleşeceği söz konusu toplantıya katılmak isteyen firma temsilcilerinin, https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/1066/13701 bağlantısında yer alan kayıt formunu 8 Kasım 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar doldurması talep edilmekte olup, detaylı bilgi için DEİK (Sn. Başak DOYUM, DEİK Avrupa İş Konseyleri Koordinatörü
bdoyum@deik.org.tr, 0212 339 50 90) ile iletişime geçilebileceği belirtilmektedir.                      

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

Saygılarımla,                     

 

İsmet SALİHOĞLU               

Genel Sekreter                   

Ek : İlgi Yazı ve Ekleri (6 sayfa)

714_3706_in_aat_sekt_r_nde_t_rkiye_israil_i_birli_i_f_rsatlar_toplant_s_20_kas_m_2019_istanbul.pdf