• Anasayfa
  • |
  • İstanbul Havalimanı Gümrük İdareleri Hk.

İstanbul Havalimanı Gümrük İdareleri Hk.

İlgi : T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 11.09.2019 tarih ve E-00047529605 sayılı yazısı

 

            İlgili yazı ile ; 09.09.2019 Tarihli Bakanlık Onayı ile İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu’nda hizmet vermek üzere İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ismi ile yeni bir Gümrük Müdürlüğü’nün kurulduğu, hali hazırda kargo ve yolcu işlemleri için hizmet veren İstanbul Gümrük Müdürlüğünün aynı adla sadece kargo işlemlerini yürüteceği, ayrıca, Atatürk Havalimanı’nın tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılmış olması nedeniyle Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü’nün de kapatılmasının uygun bulunduğu anılan Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olan İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü’nün ise İstanbul Havalimanı’ndaki yeni hizmet binasında olağan şekilde hizmet vereceği belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                                     

 

İsmet SALİHOĞLU                                

Genel Sekreter                                  

635_3325_0516_001.pdf