• Anasayfa
  • |
  • Kağıtsız ihracat Uygulaması Hk.

Kağıtsız ihracat Uygulaması Hk.

İlgi: T.C Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 06.09.2019 tarih ve E-73421605-170.01.01 Sayılı e-postası.

 

İlgi e-posta ile ;

- İhracatta dijital projesinin uygulamasına ilişkin olarak, kağıt ortamında düzenlenen ihracat beyannamesine gözetim memuru tarafından yapılan işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesini teminen ‘’Gözetim İşlemleri Ekranının’’ oluşturulduğu, bu ekranda gözetim memuru tarafından re’sen ya da muayene memurunun sevki ile ‘’teslim alınmış’’ ve ileri statülerdeki ihracat beyannameleri ile ilgili işlem yapılabilmesinin sağlandığı, gözetim memuru tarafından bu ekranda oluşturulan şerh/tutanak kayıtlarının muayene memuru tarafından ya da çıkış bildirimi onayı yapacak memur tarafından görüntülenebildiği söz konusu alanda işlem yapılmasının ihtiyari olduğu, Gümrük Müdürlüğü’nce ihtiyaç duyulması halinde bu ekrandan işlem yapılabileceği,

 

            - Muayene/Kontrol ekranında beyanname çıktı görüntüleme butonu ile beyannamenin tüm kalemlerinin görüntülenmesinin sağlandığı, ‘’Vergi ve Belgeler’’ ekranında e-fatura beyan edilmişse, e-fatura satırı üzerine tıklandığında, faturanın orijinal görüntüsüne ulaşılabildiği, e-fatura beyan edildiğinde tekraren belgenin taranmış halinin eklenmemesi gerektiği,

bildirilmektedir.

 

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                        

 

İsmet SALİHOĞLU                   

Genel Sekreter                     

610_3242_0489_001.pdf