• Anasayfa
  • |
  • Kamboçya 2. Dönem KEK Toplantısı Hk.

Kamboçya 2. Dönem KEK Toplantısı Hk.

İlgi:     Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 16.09.2019 tarihli ve 9240 sayılı yazısı.

           

Sayın Üyemiz,

 

İlgi yazı ile Türkiye – Kamboçya Karma Ekonomik Komisyonu’nun (KEK) 2. Dönem Toplantısının T.C. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’nin eşbaşkanlığında 2019 yılı Ekim ayının ikinci yarısında Ankara’da yapılmasının öngörüldüğü bildirilmektedir. Söz konusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak ve toplantı sonrasında imzalanacak Protokolde yer almak üzere                      Türkiye – Kamboçya ilişkileri hakkında ele alınmasında fayda görülen konulara ilişkin bilgi talep edildiği ifade edilmektedir. 

Bu itibarla, toplantının hazırlıklarında kullanılmak ve Protokolde yer almak üzere, Kamboçya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerin en geç 25 Eylül 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar TOBB’a (anara.daylan@tobb.org.tr) iletilmesi gerektiği hususu belirtilmektedir. 

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

Saygılarımla,                 

 

İsmet SALİHOĞLU           

Genel Sekreter              

Ek :

1- İlgi yazı. (1 Sayfa)

622_3293_kambo_ya_2_d_nem_kek_toplant_s_.pdf