• Anasayfa
  • |
  • Kesin Korunacak Hassas Alanlar

Kesin Korunacak Hassas Alanlar

Sayın Üyemiz,

            İlgi: 11 Eylül 2019 Tarihli ve 30885 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kararlar

            Ülkemiz sınırları içerisinde 9 adet yeni Kesin Korunacak Hassas Alan tescil ve ilan edilmiştir.  11 Eylül 2019 Tarih ve 30885 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bahse konu 9 alan içerisinde Odamız sorumluluk alan sınırları dâhilinde kalan Antalya ve Van İllerinde 2 adet Kesin Korunacak Hassas Alan bulunmaktadır.

            Söz konusu alanlara ait ekli krokiler ve ilgi karar yazıları Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) “Genel Duyurular” bölümünde yayınlanmakta olup, bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                                         

 

İsmet SALİHOĞLU                                   

Genel Sekreter                                      

 

Ek:

     1-1510 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (3 Sayfa)

     2-1515 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (8 Sayfa)

602_3221_602.pdf