Kılavuzluk Hizmeti Hk.

Sayın Üyemiz,

 

İlgi: Sanmar Denizcilik Makine ve Tic. A.Ş.’nin 16.07.2019 tarih ve YKL-CS-19-0022 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 10.07.2019 tarih ve 145.02-E.52339 sayılı yazısına istinaden, 18.07.2019 tarihinde SAMSUN 2 Hizmet Sahasında "Kılavuzluk Hizmeti" vermek için şirketleri Sanmar Denizcilik Makine ve Tic. A.Ş. firmasının yetkilendirildiği,

 

Buna göre, 18.07.2019 tarihi saat 00:01' den başlayarak SAMSUN 2 hizmet sahasında verilecek "Kılavuzluk Hizmetleri" nin Sanmar Denizcilik Makine ve Tic. A.Ş. tarafından yerine getirilmeye başlanacağı,

 

18.07.2019 tarihi saat 00:01'den başlayarak, SAMSUN 2 hizmet sahasında verilecek                  "Kılavuzluk Hizmetleri" için:

 

  1. Talepnameler, Ordinolar ve gerekli iletişim için ilgi yazıda yer alan telefon, mail ve adreslerin kullanılması gerektiği, (EK)
  2. 18.07.2019 tarihi saat 00:01'den başlayarak verilecek "Kılavuzluk Hizmetleri" için faturaların, Sanmar Denizcilik Makine ve Tic. A.Ş. tarafından düzenleneceği,
  3. Verilecek Kılavuzluk Hizmetleri için İdare tarafından 2003 yılında yayınlanıp uygulamaya konulan ve halen geçerliliğini koruyan "Hizmet Tarifesi" nin uygulanacağı,
  4. Ödemelerin, fatura düzenleyen firmenın ilgi yazıda belirtilen banka hesap numarasına 7 gün içerisinde yapılacağı, (EK)

hususları belirtilmektedir.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

 Saygılarımla

 

                                                                                                                        

İsmet SALİHOĞLU

Genel Sekreter

EK: İlgi Yazı ve Ek’lerinin Örneği (4 Sayfa)