• Anasayfa
  • |
  • Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmeliği Taslağı

Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmeliği Taslağı

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi : T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 12.12.2019 tarih ve E-92949 sayılı yazısı

İlgi yazı ile ; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce "Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmeliği Taslağı"nın hazırlandığı, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının görüşüne sunulduğu,

Konuya ilişkin 14.02.2019 tarihide Ankara'da ve 28.11.2019 tarihin'de İstanbul'da olmak üzere "Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmeliği Çalıştayları"nın gerçekleştirildiği ve söz konusu Çalıştaylar çerçevesinde kamu ve özel sektör temsilcileri tarafından  dile getirilen görüş ve öneriler doğrultusunda revize edildiği,

Revize Taslak Yönetmeliğe ilişkin görüş ve önerilerin "Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak en geç 03 Ocak 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesini arz ve rica ederim. 

Saygılarımla,                   

İsmet SALİHOĞLU              

Genel Sekreter                 

875_6965_kombine_y_k_ta_mac_l_y_netmeli_i_tasla_.pdf