KURBAN BAYRAMI ÇALIŞMASI

Sirküler No: /2003 İLGİ: T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü’nün 15.11.2003 tarih ve 268 sayılı yazısı Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; - Haydarpaşa Limanının, 11.02.2003 tarih saat 00:00’ dan 12.02.2003 tarih saat 24:00’e kadar bayram nedeniyle çaışmayacağı, - 10.02.2003 tarihi Arefe günü saat 16:30 normal çalışma yapılacak olup, saat 24:00’e ve 13.02.2003 tarih ve 00:00’dan 16.02.2003 tarih saat 24:00’e kadar çalışma yapmak isteyen acente ve iş sahiplerinin mesai ücreti mukabili çalışma talebinde bulunmaları gerektiği, belirtilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla Deniz İPEK Genel Sekreter