• Anasayfa
  • |
  • Kurtarma 3 Römorkörünün Havuz, Güverte Ve Makine Bakım Onarımı İşi İhaleye Davet Bildirimi

Kurtarma 3 Römorkörünün Havuz, Güverte Ve Makine Bakım Onarımı İşi İhaleye Davet Bildirimi

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi : Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 27/11/2019 tarihli e-posta yazısı

İlgi yazı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce  KURTARMA 3 Römorkörünün Havuz, Güverte ve Makine Bakım Onarımı işine  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi uyarınca yapacakları Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik kapsamında  Açık ihale usulü ile  ihale ilanına çıkıldığı bildirilmektedir. 

Yazıda devamla, İhale dokümanının idarenin belirtilen adresinde görülebilir ve satın alınabilir olduğu; İhaleye katılmak için ihale dokümanına uygun olarak hazırlanacak teklif  zarflarını  en geç 17.12.2019 tarihi saat 14:00'a kadar ihale dokümanında belirtilen adrese ulaştırılması gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                 

İsmet SALİHOĞLU           

Genel Sekreter               

820_5136_kurtarma_3.pdf