• Anasayfa
  • |
  • Kurtarma 4 Römorkörünün Havuzlama,Güverte ve Makine Bakım Onarımı İşi İhaleye Davet Bildirimi

Kurtarma 4 Römorkörünün Havuzlama,Güverte ve Makine Bakım Onarımı İşi İhaleye Davet Bildirimi

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi : Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 13/12/2019 tarihli e-posta yazısı

İlgi yazı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce KURTARMA 4 Römorkörünün Havuzlama, Güverte ve Makine Bakım Onarımı işine  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi uyarınca yapacakları Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik kapsamında  Açık ihale usulü ile ihale ilanına çıkıldığı; ihale dokümanın Ek'te sunulan ilgi yazılarında belirtilen adresten  görülür   ve satın alınabilir olduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, ihaleye katılmak için ihale dokümanına uygun olarak hazırlanacak teklif  zarfının en geç 07.01.2020 tarihi saat 14:00'a kadar ihale dokümanında belirtilen adrese ulaştırması  gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                 

İsmet SALİHOĞLU             

Genel Sekreter               

865_6930_kurtarma_4_hizmet_ihalesi.pdf